Våra politiker

Alla moderata förtroendevalda i fullmäktige, nämnder, revision och styrelser hittar du via denna länk där finns även kontakt uppgifter

https://orkelljunga.tromanpublik.se/

Vi har 7 mandat i Kommunfullmäktige:

Kristofer Nennestam, Ordförande, Jon Strömberg, Frida Nilsson, Mattias Nirvén, Annika Jönsson, Henrik Nilsson, Theresa Rosbäck

Ersättare: Monica Bencsik, Per-Uno Nilsson, Henrik Linderos, Madeleine Svinhufvud Roos

Våra första namn i de olika nämnderna och styrelserna är:

Kommunstyrelsen:
Henrik Nilsson, 1:e vice ordförande, Mattias Nirvén, Kristofer Nennestam
Ersättare: Annika Jönsson, Per-Uno Nilsson

Utbildningsnämnden:
Annika Jönsson, 1:e vice ordförande, Benjamin Baron, Monica Bencsik
Ersättare: Frida Nilsson, Lena Nilsson

Socialnämnden:
Henrik Linderos, 1:e vice ordförandeLennart Svensson, Lena Nilsson
Ersättare:
Kristofer Nennestam, Jon Strömberg

Kultur- och samhällsutvecklings nämnden:
Mattias Nirvén, ordförande, Anders Kristensson, Frida Nilsson
Ersättare: Fredrik Benke, Erling Levin

Överförmyndarnämnden:
Kenneth Jacobsson, Ordförande
Ersättare: Lena Nilsson

Revisionen:
Bengt Hammarstedt, vice ordförande

Revisionen Söderåsens Miljöförbund
Bengt Hammarstedt

Revisionen Nv. Skånes Räddningstjänst
Bengt Hammarstedt

Valnämnden:
Bengt Svensson, vice ordförande
Ersättare: Jörgen Krohn

Fjärrvärmeverket:
Per-Uno Nilsson, Ordförande, Lars Malm
Ersättare: Fredrik Benke, Erling Levin

Örkelljunga bostäder:
Andreas Odklev, vice ordförande
Ersättare: Annika Jönsson