Våra politiker

Bild från Sverigemötet 2019

Alla moderata förtroendevalda i fullmäktige, nämnder, revision och styrelser hittar du via denna länk där finns även kontakt uppgifter
https://orkelljunga.tromanpublik.se/viewParty.jsf?id=2

Vi har 9 mandat i Kommunfullmäktige:

Christian Larsson, Per-Uno Nilsson, Henrik Hammar, Henrik Nilsson, Henrik Linderos, Theresa Lindahl, Jon Strömberg, Mattias Nirvén, Annika Jönsson

Ersättare:
Kristofer Nennestam, Madeleine Svinhufvud Roos, Kenneth Jacobsson, Lennart Svensson

Våra första namn i de olika nämnderna och styrelserna är:

Kommunstyrelsen:
Christian Larsson, ordförande, Per-Uno Nilsson
Ersättare: Henrik Linderos, Annika Jönsson

Utbildningsnämnden:
Jon Strömberg, ordförande, Henrik Hammar
Ersättare: Benjamin Baron, Monica Bencsik

Socialnämnden:
Annika Jönsson, ordförande,  Lennart Svensson
Ersättare: 
Lena Nilsson

Samhällsbyggnadsnämnden:
Mattias Nirvén, 1:e vice ordförande, Anders Kristensson
Ersättare: Monica Bencsik

Kultur och Fritidsnämnden:
Kristofer Nennestam, 1:e vice ordförande

Överförmyndarnämnden:
Ersättare: Kenneth Jacobsson

Revisionen:
Bengt Hammarstedt, vice ordförande, Gun Kempe

Revisionen Söderåsens Miljöförbund
Bengt Hammarstedt, ordförande

Revisionen Nv. Skånes Räddningstjänst
Bengt Hammarstedt

Valnämnden:
Jörgen Krohn, 1:e vice ordförande

Fjärrvärmeverket:
Per-Uno Nilsson, Ordförande

Örkelljunga bostäder:
Henrik Linderos, Ordförande

Tappade uppkopplingen